Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Elämysvirta – Flow of Experience, Uitontie 6, 94300 Kemi

Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

info@elamysvirta.fi

3. Rekisterin nimi

Elämysvirta – Flow of Experience palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi asiakasviestintään ja markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

• yhteystiedot, kuten nimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet;

• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus;

• syntymäaika, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli;

• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;

• palveluiden, viestinnän tai muiden asiakkuuteen kuuluvien sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot;

• rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;

• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;

• rekisteröidyn päätelaitteeseen lähetetyt evästeet ja muut vastaavat tiedostot ja niihin liittyvät tiedot;

• rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio);

• mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• rekisteröidyltä itseltään hänen rekisteröityessä palveluun käyttäjäksi tai hänen käyttäessään palvelua sekä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla asiakasrajapinnoissa,

• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on palomuurein ja muin teknisin keinoin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yllä annettuun osoitteeseen.  Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuihin liittyvää viestintää.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Arctic salmon
Silver is Lapland's gold!

Lue uutiset!

Saat tietää meidän tärkeimmät tapahtumamme ja uudet jutut, ennen muita.

Tilaa kirje nyt

Me emme lähetä roskapostia.

Saat 1-4 uutiskirjettä vuodessa.

Lue tietoturvakäytäntömme

0
Translate »