Matkaehdot

MATKAEHDOT  

     

Hinta

Hinta on verkkosivuilla tai muutoin kirjallisesti esitetty hinta. Elämysvirta – Flow of Experience, joka on monitoimiosuuskunta Multi-Man aputoiminimi, pidättää oikeuden hinnan muutoksiin, jos valuuttakurssit, matkalla tarvittavien lupien hinnat tai verotus muuttuvat enemmän kuin 2 % ilmoitetusta varaushetken hinnasta.

Varaukset

Matka varataan verkkosivujen yhteydenottolomakkeella, verkkokaupasta, sähköpostilla tai puhelimella. Varaajan tulee ilmoittaa varauksessaan tarkat yhteystiedot, sisältäen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. Matka katsotaan virallisesti varatuksi, kun varausmaksua koskeva lasku on maksettu. Maksu on suoritettava 21 vuorokauden kuluessa varauksesta tai annetun päivämäärän mukaisesti. Elämysvirta – Flow of Experience pidättää oikeuden asiakkaan varauksen peruuttamiseen, jos varausmaksua ei ole maksettu ajoissa.

Pohjoismaihin suuntautuvilla matkoilla varausmaksu on 30 %, muualle maailmaa suuntautuvilla matkoilla varausmaksu on 50 % matkan kokonaishinnasta. Pohjoismaihin suuntautuvilla matkoilla loppumaksun osuus on 70 % ja muualle maailmaa suuntautuvilla matkoilla loppumaksu on 50 %. Loppumaksu on suoritettava viimeistään 40 vuorokautta ennen matkan alkamisajankohtaa. Molemmista maksuista, sekä varausmaksusta että loppumaksusta, lähetetään asiakkaalle yksi lasku, joko sähköisesti tai kirjeitse, asiakkaan toiveen mukaan. Mikäli matka varataan myöhemmin kuin 40 vuorokautta matkan alkamisajankohdasta suoritetaan matkan kokonaishinta kerralla 7 vuorokauden sisällä varauksesta. Mikäli asiakas peruuttaa matkansa yli 60 vuorokautta ennen matkan alkamisajankohtaa. Elämysvirta – Flow of Experience perii varausmaksusta todelliset syntyneet kustannukset, sekä lisäksi käsittelykuluina 50 € / henkilö ja palauttaa loput varausmaksusta asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Mikäli matka peruutetaan 60–40 vuorokautta ennen matkan alkamisajankohtaa, varausmaksua ei palauteta. Mikäli matka peruutetaan 40–0 vuorokauden sisällä matkan alkamisajankohdasta, varausmaksua tai loppumaksua ei palauteta. Jos matkan hintaan sisältyy lentolippu tai muita ulkomaille maksettuja varausmaksuja, ei lentolipun ja varausmaksun osuutta palauteta missään tilanteessa. Asiakas voi omatoimisesti etsiä tilalleen toisen lähtijän ja Elämysvirta – Flow of Experience voi mahdollisuuksien mukaan avustaa löytämään toisen lähtijän. Muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti Elämysvirta – Flow of Experience.

Vakuutukset ja vastuu

Elämysvirta – Flow of Experience ei ole vastuussa asiakkaan terveydentilasta, sairastumisesta, loukkaantumisesta eikä matkatavaroiden katoamisesta tai rikkoutumisesta matkan aikana. Asiakkaan tulee itse hankkia riittävän kattava matkavakuutus, joka sisältää sekä matkustajavakuutuksen että matkatavaravakuutuksen. Matkustajavakuutuksen tulisi korvata mahdollisen sairastumisen aiheuttaman matkan peruuttamisen aiheuttamat kustannukset sekä itse matkalla tapahtuneet sairastumiset tai loukkaantumiset ja niistä aiheutuneet hoidot sekä lääkkeet. Matkatavaravakuutuksen tulisi korvata matkalla vaurioituneet tai kadonneet matkatavarat sekä välineet.

Matkanjärjestäjän peruutusoikeus

Matkanjärjestäjän ja/tai oppaan sairastuminen tai muu odottamaton syy voi peruuttaa matkan. Jos matkalle ei ilmoittaudu vaadittua määrää asiakkaita, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka. Molemmissa tapauksissa asiakkaalle palautetaan kaikki maksut, jotka hän on suorittanut.

Asiakkaan asiaton käyttäytyminen tai päihteiden käyttö tapahtumaa häiritsevästi oikeuttaa matkanjärjestäjän poistamaan henkilön ja/tai ryhmän välittömästi kohteesta. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hyvitystä keskeytyneestä matkasta tai siitä aiheutuneista lisäkustannuksia.

Ylivoimainen este / Force Majeure

Elämysvirta – Flow of Experience ei ole vastuussa matkanjärjestäjästä johtumattomista odottamattomista ja poikkeuksellisista tilanteista, kuten äärimmäisistä sääolosuhteista tai luonnonkatastrofeista, jotka vaikeuttavat tai tekevät matkan toteutuksen mahdottomaksi.

Maksu

Laskun sijasta asiakas voi sovittaessa maksaa tilaisuuden myös verkkokaupassamme.

Käyttöaika

Tilaisuus alkaa sovittuna kellonaikana, tätä edeltävät tunnit ovat varattu henkilökuntamme etukäteisjärjestelyihin. Kaikista muista järjestelyistä tulee sopia erikseen, myös tavaroiden toimittamisesta tilaan tai tapahtuma-alueelle ennen tilaisuutta.

Lisätunnit

Tilaisuutta on mahdollista jatkaa sovitun ajan jälkeen, mikäli tilassa tai tapahtuman alueella ei välittömästi ala seuraava tilaisuus ja mahdollisille huoltotoimille jää riittävästi aikaa. Lisätunneista on ilmoitettava tilan henkilökunnalle hyvissä ajoin ja henkilökunnalla on oikeus evätä lisätunnit. Lisätuntiveloitus laskutetaan erikseen.

Tarjoilut

Kaikki tarjoilut tiloissa tai tapahtuman alueella hoitaa myyjä tai myyjän valtuuttama yhteistyökumppani. Tarjoilut tulee tilata viimeistään 5 arkipäivää ennen tilaisuutta. Henkilömäärä on vahvistettava viimeistään 7 arkipäivää ennen tilaisuutta ja tarjoilut laskutetaan tämän henkilömäärän mukaan.

Jos asiakas haluaa hoitaa itse tarjoilut, siitä on sovittava erikseen myyjän kanssa.

Juomat

Tiloihin saa toimittaa omat alkoholijuomia, poikkeuksena tilat, joissa on anniskeluoikeudet. Myyjä säilyttää tiloihin jäljelle jääneitä avaamattomia juomia 7 päivää tilaisuuden loppumisen jälkeen. Juomat ovat noudettavissa etukäteen sovittuna ajankohtana. Tyhjiä pulloja myyjä ei säilytä, ellei erikseen sovita.

Siivous

Tilavuokraan sisältyy loppusiivous, ellei erikseen mainita. Tilat on tyhjennettävä tilaajan tavaroista tilaisuuden päättyessä. Tilaisuudesta aiheutuvat tavallisesta poikkeavat siivouksen kustannukset peritään tilaajalta. Näitä ovat muiden muassa matoille tai tekstiileille kaatuneiden juomien aiheuttamat pesulalaskut, mutta tilaajan vastuu ei rajoitu pelkästään näihin. Oksennuksesta tai muista ihmiseritteistä veloitetaan 150 € lisämaksu yhtä siivottavaa kohdetta kohti.

Vauriot ja vahingot

Tilaaja vastaa mahdollisista vuokratiloille ja sen irtaimistolle aiheutetuista vahingoista. Irtaimistoksi luetaan myös tilojen astiasto. Ilmoittamatta jätetyistä vahingoista voidaan veloittaa 150 € lisämaksu, mikäli siitä koituu haittaa seuraavalle asiakkaalle, vuokraajalle tai omistajalle.

Ohjelmapalvelut

Ohjelmapalveluihin sovelletaan yllä olevia varaus- ja peruutusehtoja.

Ohjelmapalvelut toteutetaan ennalta sovitun ohjelman mukaisesti olosuhteet huomioiden. Myyjä varaa oikeuden ohjelmamuutoksiin, jolloin myyjä tarjoaa asiakkaalle vastaavaa palvelua. Ohjelmamuutokset ovat ainoastaan mahdollisia myyjästä riippumattomista syistä.

Videointi ja valokuvaus

Kuvaamme videoita ja valokuvia retkestänne, joita voidaan myöhemmin käyttää tuotteidemme myynti- ja markkinointimateriaalina. Voitte halutessanne kieltää, teitä tunnistettavasti esittävän, kuvamateriaalin kaupallisen käytön. Tällöin emme luovuta mitään materiaaleja teille muistoksi, emmekä käytä niitä tuotteissamme tai niiden myynnissä ja markkinoinnissa. Muistutamme teitä tästä oikeudesta myös retken alussa. Ilmoitus käyttökiellosta täytyy tehdä ennen retken päättymistä, mutta mieluummin heti retken alussa, ettemme tahtomattanne julkaise kuvia esim. somealustoilla. Kaikki materiaali käytetään kunnioittaen teitä ja luontoa.

Cateringpalvelut

Cateringpalveluihin sovelletaan yllä olevia varaus- ja peruutusehtoja.

Menut ja ennalta esitetyt ruokalajit saattavat muuttua tilaisuuden alkaessa riippuen raaka-aineiden saatavuudesta. Allergiat ja muut ruoka-aine rajoitukset on kerrottava kirjallisesti (sähköposti katsotaan olevan kirjallinen) vähintään 5 arkipäivää ennen tilaisuutta.

Muut palvelut

Muihin palveluihin sovelletaan yllä olevia varaus- ja peruutusehtoja.

Elämysvirta – Flow of Experience on turvallinen valinta

Toimintamme perustuu kokeneiden, luotettavien ja koulutettujen oppaiden osaamiseen. Edellä kerrotun lisäksi noudatamme soveltuvin osin valmismatkalain antamia ehtoja ja määräyksiä.

Valmismatkalain yleiset matkaehdot

Arctic salmon
Silver is Lapland's gold!

Lue uutiset!

Saat tietää meidän tärkeimmät tapahtumamme ja uudet jutut, ennen muita.

Tilaa kirje nyt

Me emme lähetä roskapostia.

Saat 1-4 uutiskirjettä vuodessa.

Lue tietoturvakäytäntömme

0
Translate »